Regler

Vår information om e-cigaretter och påfyllningsbehållare bygger på bestämmelserna i:

Andra nationella tillsynsmyndigheter

Förutom oss, kommunen, Länsstyrelsen och Polismyndigheten har även andra myndigheter ansvar och tillsyn över e-cigaretter och påfyllningsbehållare.