Blankett för ansökan om tillstånd

För att ansöka om tillstånd för att hantera hälsofarliga varor fyller du i en blankett direkt på din dator som du skriver ut och signerar.

Tillståndsansökan för hälsofarlig vara (PDF, 265 kB)

Om någon annan än firmatecknare ansöker om tillståndet behöver Folkhälsomyndigheten en underskriven fullmakt där det framgår att personen har rätt att företräda verksamheten i detta ärende.

Fullmakt och behörighet till Ansökan om tillstånd för hälsofarlig vara.pdf (PDF, 205 kB)

Hit skickar du blanketten

Blanketten/blanketterna scannas in och skickas till halsofarligvara@folkhalsomyndigheten.se

eller via post till

Folkhälsomyndigheten
Box 505
831 26 Östersund

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

  1. Vi meddelar att vi har tagit emot din ansökan och registrerar den hos oss. Glöm inte du även måste skicka en underskriven fullmakt om personen som ansöker inte är firmatecknare för företaget. Om företaget i samband med en tidigare ansökan har skickat en fullmakt som fortfarande är giltig behöver fullmakt inte skickas igen.
  2. Vi granskar din ansökan. Om något saknas ber vi dig komplettera ansökan.
  3. Vi gör en bedömning och fattar beslut. Enligt förordningen ska vi fatta beslut om tillstånd inom två månader från det att en fullständig ansökan kommit in till oss. Oftast går det snabbare än så.
  4. Vi skickar beslutet digitalt till den uppgivna kontaktpersonens e-post.

Meddela om förhållandena ändras

Har förhållandena du angett i din ansökan ändrats? Då måste du genast meddela det genom att mejla oss.

Undantag för gamma-butyrolakton och 1,4-butandiol finns i vissa fall

Hanterar din verksamhet gamma-butyrolakton eller 1,4-butandiol? Då kan verksamheten undantas från kravet på tillstånd för vissa beredningar och under vissa förutsättningar. Läs mer i våra föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Undantag från krav på tillstånd

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen.

Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet, men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.

Läs mer

Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (riksdagen.se)