Regler

Informationen på denna och underliggande sidor bygger på bestämmelserna i lagen och förordningen om tobak och liknande produkter samt i våra utfärdade föreskrifter.

På de underliggande sidorna kan du bland annat läsa om regler för spårbarhet och säkerhetsmärkning, hälsovarningar och om ingrediensrapportering samt om gränsöverskridande distansförsäljning. Här finns också listan över inrapporterade tobaksvaror.