Regler

Vår information om tobaksvaror bygger på bestämmelserna i:

Andra nationella tillsynsmyndigheter

Förutom oss, kommunen, Länsstyrelsen och Polismyndigheten har även andra myndigheter ansvar och tillsyn över tobaksvaror.