Tillsynsvägledningar

Vår tillsynsvägledning innebär att vi ger råd och stöd till dig som jobbar med tillsynsfrågor på en länsstyrelse, kommun eller Polismyndigheten. Här kan du läsa mer om vår vägledning.

Vägledning för tillsyn över rökfria miljöer

För dig som arbetar med tillsyn över rökfria miljöer har vi tagit fram vägledning för tillsynen.

Vägledning för tillsyn över rökfria miljöer

Vägledning för tillståndsprövning och tillsyn över handel med tobak

För dig som arbetar med tillsyn över handeln med tobaksvaror har vi tagit fram vägledning för tillståndsprövningen samt för tillsynen.

Vägledning för tillståndsprövning och tillsyn över handel med tobak

Vägledning för tillsyn över handel med e-cigaretter

För dig som arbetar med tillsyn av handeln med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare har vi tagit fram vägledning för tillsynen.

Vägledning för tillsyn över handel med e-cigaretter

Vägledning för tillsyn över handel med tobaksfria nikotinprodukter

För dig som arbetar med tillsyn av handeln med tobaksfria nikotinprodukter har vi tagit fram vägledning för tillsynen.

Vägledning för tillsyn över handel med tobaksfria nikotinprodukter

Vägledning för tillsyn över handel med örtprodukter för rökning

För dig som arbetar med tillsyn över handel med örtprodukter för rökning har vi tagit fram vägledning för tillsynen.

Vägledning för tillsyn över handel med örtprodukter för rökning

Kommande vägledning

Under första halvåret 2023 planerar vi att publicera vägledning med fokus på tillsyn av detaljhandel med tobak och liknande produkter samt tobaksfria nikotinprodukter. Bland annat vägledning och stödmaterial för kommunens tillsyn på försäljningsställen.

Läs mer i uppdaterad Plan för tillsynsvägledning 2023-2024: Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter

Läs mer