På de här sidorna har Folkhälsomyndigheten samlat information och vägledning som stöd för tillsyn över detaljhandeln med tobaksfria nikotinprodukter.

Lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter förkortas här som LTN.

Informationen bygger på: