Tabell: Substanser ej föremål för vidare utredning.
TrivialnamnKemiskt namnAktuellt yttrandeAnmärkningGrupp
1,2-difenyletylamin 1,2-difenyletylamin TILLS 2013/567 (PDF, 55 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
1,4-DMAA 5-metylhexan-2-amin (1,4-dimetylamylamin) 00737-2018 (PDF, 115 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
2-metyl-1-[4-(metyltio)fenyl]-2(morfolin-4-yl)propan-1-on 2-metyl-1-[4-(metyltio)fenyl]-2(morfolin-4-yl)propan-1-on 00870-2016 (PDF, 116 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
2,4-DNP 2,4-dinitrofenol 3034/2014 (PDF, 109 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
4´-klorodiazepam 7-kloro-5-(4-klorofenyl)-1-metyl-1,3-dihydro-2H-benso(1,4)diazepin-2-on 01911-2016 (PDF, 116 kB) Ej föremål för vidare utredning Bensodiazepiner
7-hydroxi-6-(5-kloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-on 7-hydroxi-6-(5-kloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-on 02388-2017 (PDF, 116 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
DMHA 6-metylheptan-2-amin 01407-2017 (PDF, 115 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
Fladrafinil 2-([bis(4-fluorofenyl)metyl]sulfinyl)-N-hydroxiacetamid 01043-2018 (PDF, 115 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
Kavain [R-(E)]-5,6-Dihydro-4-metoxi-6-(2-fenyletenyl)-2H-pyran-2-on TILLS 2013/471 (PDF, 132 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
Lysergsyrametylester Metyl-7-metyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]kinolin-9-karboxylat 02403-2018 (PDF, 21 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
N-metyl-cyklazodon 2-[cyklopropyl(metyl)amino]-5-fenyl-4(5H)-oxazolon 02384-2018 (PDF, 26 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
U-50488 3,4-dikloro-N-metyl-N-[2-(pyrrolidin-1-yl)cyklohexyl]bensenacetamid 00972-2018 (PDF, 117 kB) Ej föremål för vidare utredning Opioider
1-fenylpiperazin
(N-fenylpiperazin)
1-fenylpiperazin 03177-2021 (PDF, 333 kB) Ej föremål för vidare utredning Piperaziner
tert-butyl-4-[(4-fluorofenyl)amino]piperidin-1-karboxylat tert-butyl-4-[(4-fluorofenyl)amino]piperidin-1-karboxylat 02360-2022 (PDF, 337 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga