De globala målen ger en hållbar utveckling

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030: en universell agenda med 17 globala mål för en hållbar utveckling. lägg till länk till globala målen.

Genom att främja friluftslivsarbetet bidrar vi även till de 17 globala hållbarhetsmålen. I målet om hållbara städer och samhällen (mål 11), står det till exempel att vi behöver skapa säkra och inkluderande grönområden för alla. Men även flera av de andra 17 målen har i olika grad koppling till friluftslivspolitiken.

Flera regionala och kommunala strategier som är kopplade till friluftsliv, miljö, folkhälsa och mänskliga rättigheter, går också att härleda till de globala målen i Agenda 2030.

De globala mål som kan kopplas till friluftslivet

Av de totalt 17 globala målen kan flera kopplas till friluftslivet på olika sätt. Nedan ger vi en kort beskrivning av dessa mål och delmål.