Forskningen lyfter att gröna strukturer behöver inkluderas i den fysiska planeringen och naturen måste vara tillgänglig och nåbar. Ur ett folkhälsoperspektiv är det framförallt intressant att se hur utövandet av friluftsliv fördelar sig bland olika grupper i befolkningen. Undersökningar visar att många människor sällan eller aldrig tar steget ut i naturen.

I det här sammanhanget handlar det om att skapa förutsättningar för friluftsliv på olika sätt. Naturkontakten kan ge många hälsovinster, men då måste människor ha en lättillgänglig vardagsnära natur, där det finns t ex både bostadsnära och tätortsnära parker och natur.