Cirka 11 procent av barn i 4-årsåldern hade övervikt eller fetma 2018. Av dessa hade cirka 9 procent övervikt och 2 procent fetma. Övervikt och fetma var vanligare bland flickorna (13 procent) än bland pojkarna (10 procent) och det fanns regionala skillnader. Lägst andel med övervikt och fetma fanns i Västmanland med cirka 10 procent, medan Värmland hade högsta andelen med övervikt och fetma med mer än 14 procent. Det är dock svårt att säga något om utvecklingen över tid bland 4-åringar eftersom det än så länge bara finns nationell data för åren 2017 och 2018.

Resultaten kommer från barnhälsovården som regelbundet väger och mäter barn fram till dess att barnet fyller 5 år. Barnets tillväxt mäts kontinuerligt för att främja hälsa och förebygga ohälsa, men också för att följa förändringar på befolkningsnivå. När barnet fyller 4 år beräknas barnets BMI och förekomsten av övervikt eller fetma. Resultatet för 2018 bygger på data från 20 regioner och 105 283 barn, vilket är i det närmaste en totalundersökning av alla 4-åringar i Sverige, som sammanställts av Barnhälsovården i Region Södermanland.

Rapporter från Barnhälsovården Sörmland (Samverkan Region Sörmland.se)