Folkhälsodata och Folkhälsostudio

Folkhälsomyndigheten har en databas med mycket omfattande information om hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall. Du kan ta ut information på två sätt, genom Folkhälsostudio och Folkhälsodata.

Folkhälsostudio är ett webbaserat verktyg för att göra folkhälsostatistik mer lättillgänglig och interaktiv. I verktyget finns ett stort urval av faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande.

Folkhälsodata använder du om du vill ta ut tabeller som du själv jobbar vidare med.

Interaktiva faktablad

De interaktiva faktabladen innehåller några indikatorer på psykisk hälsa som kan redovisas på kommunnivå.

Statistik över suicid

Statistik om suicid kan tas fram i Socialstyrelsens statistikdatabas för dödsorsaker.

Statistikdatabas för dödsorsaker

Socialstyrelsens patientregister

Socialstyrelsen har en statistikdatabas för diagnoser där kan du sammanställa och studera statistik om huvuddiagnoser från Socialstyrelsens patientregister.

Ta fram information från Socialstyrelsens patientregister (socialstyrelsen.se)