Lägesrapporter

Barn och unga

Äldre

Suicidprevention

Covid-19 och psykisk hälsa

Arbetssätt

Stigma

  • Stigmatisering kopplad till psykisk ohälsa

    Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

    I detta faktablad beskriver vi vad stigmatisering är och vilka konsekvenser det har. Faktabladet riktar sig främst till dig som arbetar med folkhälsa…