Sexuell hälsa och hivprevention

Folkhälsomyndigheten har tre uppdrag inom området hälsa och sexualitet: Hiv- och STI-prevention, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och Hälsan hos homo- och bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersexvariation (hbtqi).

 • Streckmänniskor i olika färger

  Information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

 • Hand med hiv-band

  Information om humant immunbristvirus (hiv) och sexuellt överförda infektioner (STI).

 • flagga med pridefärger

  Information om hälsan hos homo- och bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersexvariation (hbtqi).

 • Uppslagen bok

  Rapporter och publikationer inom områdena SRHR, hiv och STI-prevention och hälsan hos hbtqi-personer.

 • Mobil, linjal och pennor

  Metodstöd, diskussionsunderlag och informationsinsatser inom områdena SRHR, hiv och STI-prevention och hälsan hos hbtqi-personer.

 • Megafon

  Information om exempelvis nya regeringsuppdrag, projekt och publikationer inom områdena SRHR, hiv och STI-prevention och hälsan hos hbtqi-personer.