Att lyckas med hivprevention

Arbetsboken Att lyckas med hivprevention belyser viktiga kvalitetsområden inom det förebyggande arbetet som kan hjälpa er att förbättra ert projekt inom hiv och STI-prevention.

Att lyckas med hivprevention

Hiv idag – kunskap för hälso- och sjukvården

Vi har också tagit fram en särskild webbplats för personal inom hälso- och sjukvården. Där finns fakta och tips samlade.

Hiv idag – kunskap för hälso- och sjukvården

Motiverande samtal om sexuell hälsa

Här finns ett metodstöd i arbetet för säkrare sex. Metodstödet består av en vägledande samtalsguide, spelfilmer samt utskrifter och kodade samtal från filmerna. Denna webbplats vänder sig till dig som arbetar på en ungdomsmottagning, hiv/STI-mottagningar, sex- och samlevnadsmottagningar, infektionskliniker och vårdcentraler.

Motiverande samtal om sexuell hälsa

Världsaidsdagen (WAD)

Den 1 december varje år uppmärksammas internationella Världsaidsdagen (WAD) som instiftades 1988 för att skapa medvetenhet om hiv och aids och för att minnas de personer som avlidit i aidsrelaterade sjukdomar.

Ett diskussionsunderlag för skolan om ungas hälsa och sexualitet

Ett diskussionsunderlag för skolan om unga hälsa och sexualitet