Varningstriangel med ikon för smittaSäkerhetsdatabladen riktar sig till personer som i sitt yrkesutövande kommer i kontakt med dessa smittämnen och kan fungera som en informations- och utbildningsresurs samt underlag för riskbedömningar. Målgrupper för informationen är mikrobiologiska laboratorier inom regionerna och privat sektor, funktioner inom blåljusorganisationen, universitet och högskolor, landets Smittskyddsenheter samt andra myndigheter som hanterar smittämnen.

Datum i sidfoten innebär i vissa fall endast att säkerhetsdatabladet har tillgänglighetsanpassats för personer med funktionsnedsättning. Arbete med uppdatering av innehållet pågår.

Säkerhetdatablad

Apkoppsvirus (PDF, 236 kB)

Bacillus anthracis (PDF, 166 kB)

Brucella spp (PDF, 149 kB)

Burkholderia pseudomallei (PDF, 107 kB)

Burkholderia mallei (PDF, 139 kB)

Chikungunyavirus (PDF, 125 kB)

Coxiella burnetii (PDF, 126 kB)

Cryptosporidium (PDF, 147 kB)

Denguevirus (PDF, 132 kB)

Eastern & Western Equine encephalitis virus (PDF, 141 kB)

Ebolavirus (PDF, 227 kB)

Francisella tularensis (PDF, 151 kB)

Hantavirus (PDF, 121 kB)

Hendravirus (PDF, 66 kB)

Hepatit C (PDF, 230 kB)

Herpes B-virus (PDF, 116 kB)

Japanskt encefalitvirus (PDF, 112 kB)

Krim-Kongo Hemorragisk febervirus (PDF, 222 kB)

Lassafebervirus (PDF, 240 kB)

Marburgvirus (PDF, 239 kB)

Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (PDF, 131 kB)

Mycobacterium tuberculosis (PDF, 113 kB)

Nipahvirus (PDF, 106 kB)

Poliovirus (PDF, 229 kB)

Prioner (PDF, 110 kB)

Rabiesvirus och andra Lyssavirus (PDF, 112 kB)

SARS-CoV (PDF, 119 kB)

SARS-CoV-2 (PDF, 292 kB)

Venezuelan Equine encephalitis virus (PDF, 117 kB)

West Nile-virus (PDF, 142 kB)

Yersinia pestis (PDF, 142 kB)