Vid Folkhälsomyndigheten har vi ett stort utbud av mikrobiologiska laboratorieanalyser som utgör ett komplement till de laboratorieanalyser som utförs vid kliniska mikrobiologiska laboratorier eller andra kommersiella laboratorier. De analyser som finns tillgängliga vid Folkhälsomyndigheten utgör sådana som ingår i landets beredskap för högpatogena smittämnen, är av särskild relevans för landets smittskydd eller utförs endast i liten omfattning (så kallade fåtalsanalyser).

Vi gör också analyser för att upprätthålla myndighetens kompetens inom ett visst område eller som ingår i våra nationella mikrobiella övervakningsprogram.

Här hittar du ingångar till vårt analysutbud och annan viktig information för beställare.