Analystyp
Indikation

Vid verifierad enterovirusinfektion. Ingår ej i det nationella övervakningsprogrammet för enterovirus inklusive poliovirus (t.ex. utbrottsutredning).

Provmaterial

Feces, cerebrospinalvätska, svalg, svalgköljsvätska, isolat från feces.

Provtagnings­anvisningar

Svalgsköljvätska: gurgling i fysiologisk koksalt. Feces: minst 4 provtagningsskedar i sterilt rör. Likvor: minst 0,5 mL i sterilt rör. Svalg: pinne i 0,5 mL fysiologisk koksalt.

Transport

Prov förvaras i kyl i väntan på transport.

Transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre transport (flera dygn).

Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg.

Svarstid Upp till 10 arbetsdagar.
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.

OBS: Vid viral enterovirusorsakad meningoencefalit eller poliovirus-påvisning anmäls viral meningit av det laboratorium som utfört primärdiagnostik (Se Enterovirus inkl. polioövervakning).

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.