Analystyp
Indikation

Analysen ingår i det nationella övervakningsprogrammet för enterovirus inklusive poliovirus. Syftet med programmet är övervakning och certifiering av ett poliofritt Sverige enligt uppdrag från Socialdepartementet och Världshälsoorganisationen (WHO).

Vid konstaterad enterovirusorsakad meningoencefalit ska prov skickas in för analys av poliovirus. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om poliodiagnostik vid virusisolerad meningoencefalit (HSLF-FS 2015:5) skall ett virologiskt laboratorium, vid fynd av enterovirus i prover från patienter med meningoencefaliter skicka avföringsprov till Folkhälsomyndigheten för typning av enterovirus och uteslutning av polio.

Provmaterial

Feces. Isolat från feces.

Provtagnings­anvisningar

Feces: minst 4 provtagningsskedar i sterilt rör.

Transport

Prov förvaras i kyl i väntan på transport.

Transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre transport (flera dygn).

Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg.

Svarstid Upp till 20 arbetsdagar.
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Vid viral meningit-och poliovirus-påvisning. Viral meningit anmäls av det laboratorium som utfört primärdiagnostik.

Poliovirus (vildtyp och vaccinderiverat poliovirus) anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten som samordnar kontroll av smittsamma sjukdomar på nationell nivå i enlighet med det internationella hälsoreglementet (IHR).

Avgiftsbelagd Nej.
Övrig info

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.

Folkhälsomyndigheten är ett WHO-ackrediterat nationellt poliolaboratorium. Övervakning av polio utförs i enlighet med WHO:s riktlinjer inom programmet för utrotning av polio.

Polioisolat skickas till regionalt WHO referenslaboratorium för verifiering och intratypisk differentiering.