Remiss som skickas in via post

Remiss för speciell diagnostik (OBS - ny version mars 2022)

Följ länk för nedladdning och postinstruktioner.

Elektroniska remisser och provsvar

Via Labportalen kan beställningar av Folkhälsomyndighetens analyser göras elektroniskt. LabPortalen är en komplett remiss- och svarsmodul där du som beställare på ett enkelt sätt loggar in och får tillgång till hela Folkhälsomyndighetens analyssortiment.

Så här kommer du igång med E-remiss och E-svar

För att du ska kunna ansluta till E-remiss och E-svar modulen via Labportalen behöver du en beställarkod som du får från Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten lägger upp dig som E-kund i sitt laboratoriedatasystem och skickar även vidare din förfrågan med kunduppgifter till Infosolutions AB så att anslutningen sker till Labportalen. Du får ett meddelande av både Folkhälsomyndigheten och Infosolutions AB när registreringen är klar. Därefter kan du börja använda Labportalens E-Remiss och E-svar för beställning av Folkhälsomyndighetens analyser.

Ansök om beställarkod för anslutning till Labportalen via webformuläret:
Beställarkod för e-remiss och e-svar via Labportalen (samma länk som idag men texten till länken är ändrad)

Beställarkod för e-remiss och e-svar via Labportalen

e-remiss Coronavirus SARS-CoV-2, speciell diagnostik och nationell övervakning

Beredskapsdiagnostiken omfattar akut diagnostik av vissa smittämnen. Det är funktionen Klinisk mikrobiolog i beredskap som samordnar laboratorieanalyser som ingår i beredskapsdiagnostiken. Kontakta alltid Klinisk mikrobiolog i beredskap innan prov inom beredskapsdiagnostiken skickas in för analys.

E-remiss för SARS-CoV-2 ska användas av alla beställare /remittenter för diagnostik och nationell övervakning. Välj rätt E-remiss, se nedan, för din frågeställning. Du behöver inte ha ansökt om beställarkod (se ovan) för att använda den specifika

Svaret skickas per post. Telefonsvar ges också.

Så här använder du e-remiss SARS-CoV-2 speciell diagnostik och e-remiss SARS-CoV-2 nationell övervakning:

Välj länk nedan för e-remiss SARS-CoV speciell diagnostik eller e-remiss nationell övervakning. Fyll i fälten med uppgifter. När du är klar klickar du på "Skicka e-remiss" och e-remissen skickas elektroniskt till Folkhälsomyndigheten.

Observera att du måste skriva ut den följesedel som skapas automatiskt när du klickat på "Skicka e-remiss" och bifoga den med ditt prov/dina prover. För e-remiss SARS-CoV-2 speciell diagnostik och e-remiss SARS-CoV-2 nationell övervakning skrivs inte etiketter ut via Labportalen istället använder du de etiketter (glöm inte att etikettera alla förpackningar) som din enhet/klinik/sjukhus/klinisk mikrobiologiskt laboratorium har som standard.

Viktigt när du använder e-remiss

För att Folkhälsomyndigheten ska kunna registrera inkommande prover på ett säkert och effektivt sätt ska både provrör (primär rör/förpackning) och ytterhylsa (sekundär förpackning) märkas med etiketter som skrivs ut via Labportalen när beställningen görs. Om provet är sk. Beredskapsprov eller av högre riskklass och därmed förpackas i en tredje förpackning så ska även den ha en etikett. Det är viktigt att etiketterna placeras så att streckkoden kan läsas av.

För e-remiss SARS-CoV-2 skrivs inte etiketter ut via Labportalen istället använder du den etikett (glöm inte att etikettera alla förpackningar) som enhet/klinik/sjukhus/klinisk mikrobiologiskt laboratorium har som standard.

Notera att för vissa analyser ska Folkhälsomyndigheten kontaktas för inskickande av prov. Det framgår i analyskatalogen.

Informationsblad om e-remisser och e-svar att ladda ner (PDF, 120 kB).

Möjlighet att integrera Labportalen med ditt journalsystem

Det är tekniskt möjligt att integrera LabPortalen i ert journalsystem för att på så sätt få tillgång till Folkhälsmyndighetens analyskatalog och göra elektroniska beställningar. Kontakta Infosolutions AB för att diskutera dina behov och möjligheter till integration.

Särskilda följesedlar inom det Nationella mikrobiella övervakningsprogrammet

Prover som skickas för analys inom det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet avseende, C. difficile, invasiva H. influenzae, invasiva grupp A streptokocker (GAS), invasiva pneumokocker och pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PcG MIC ≥ 0,5mg/L), ska alltid åtföljas av en speciell följesedel. Typningsresultatet anmäls till Sminet av Folkhälsomyndigheten. Om svar önskas till insändande laboratorium, bifoga Folkhälsomyndighetens remiss (e-remiss eller pappersremiss). Följesedlar för dessa övervakningsprogram finns under Följesedlar.