Hänvisningslaboratorier är underleverantörer som tar emot prov från Folkhälsomyndigheten för analys. Proverna registreras på myndigheten innan de vidarebefordras och provsvaret går via Folkhälsomyndigheten till den ursprungliga insändaren. Analys som utförs av hänvisningslaboratorium svaras inte ut som ackrediterad oavsett hänvisningslaboratoriets ackrediteringsstatus.

Hänvisningslaboratorier – underleverantörer av laboratorieanalyser (PDF, 152 kB)