Bakgrundinformation

Typningsresultat från det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet redovisas årsvis. Rapporterna som är en fördjupad beskrivning av typningsresultat vänder sig främst till landets smittskyddsenheter och kliniska mikrobiologiska laboratorier i syfte att sammanställa vilka arter och subtyper som påvisats i insamlade prover samt rapportera eventuella kluster och utbrott. Rapporterna kompletterar den epidemiologiska årsrapporten.