Placering och storlek

Dekorelementet placeras alltid i dokumentets nedre högra hörn och är alltid utfallande i det hörnets två sidor. Grundregeln är att elementet aldrig får sträcka sig över mer än upp till halva höjden av dokumentytan.

I vissa fall kan man behöva ta hänsyn till faktorer som en bild eller ett udda format och då formger man med hänsyn till bilden eller fotot.

Färger på dekorelementet

Elementet används endast med det utsnitt och i de färgkombinationer som visas nedan, vilka är: blå/grön, blå/vit och vit/grön. Dessa får inte tonas eller användas med transparens. Dekorelementet kan även återges helt i vitt tillsammans med våra profilfärger eller över bilder och illustrationer, i det senare fallet är det lämpligt med transparens.

Grundprinciper för dekorelementet

  • De olika delarna och proportionerna får aldrig förändras, bytas ut eller skifta plats.
  • Det får endast återges i de färgställningar som finns i denna manual. inkl. vitt.
  • Det får inte repeteras så att det fyller en hel yta eller bildar täckande bakgrund.
  • Det placeras inte på baksidan av broschyr eller folder.

Exempel

  • Rad ett. Färgkombinationer.
  • Rad två. Applicering på några vanliga format: Bild 1: A4, Bild 2: S5, Bild 3: faktablad i A4-format, Bild 4: A4 i kombination med bild.

För användning av dekorelementet tillsammans med bilder, se även under rubriken Bilder och illustrationer.

Bild 1. Färgkombinationer och appliceringsexempel.

Bild 1. Färgkombinationer och appliceringsexempel

Förenkling av dekorelementet

I de fall då det inte finns utrymme för dekor eller vi behöver en mer diskret dekor, kan vi använda oss av färgade vågräta linjer. Tjockleken på linjerna varierar beroende på enhet – för ett A4-format är en riktlinje som minst 1 punkt, som mest 3 punkter.

Två färgade linjer som avgränsare

Två linjer används som avgränsare för att markera fakta, en notis eller ett stycke som behöver särskild uppmärksamhet. Använd i först hand grundfärgerna. Här ska också den undre linjen helst vara kortare än den övre, dock inte kortare än hälften av den övre linjens längd (se exempel). De två linjerna ska alltid ha samma tjocklek och vara på ett avstånd från varandra som motsvarar deras tjocklek.

Enfärgad linje som avgränsare

Används bara i de fall linjen markerar gränsen till en faktaruta med komplementfärg – då är linjen alltid i 100 % medan plattan är i 60 % eller 30 % enligt riktlinjerna för komplementfärger.

Bild 2. Linjer som dekorelement.

Bild 2. Linjer som dekorelement.