Att kunna prata om problem med sina föräldrar är viktigt för barns och ungas psykiska hälsa. Psykosomatiska besvär som huvudvärk, magont och nedstämdhet är vanligare bland elever som uppger att de har svårt för att prata med en eller båda föräldrar. Det visar tidigare analyser av studien Skolbarns hälsovanor.

Resultat från den senaste undersökningen visar att många flickor och pojkar uppger att de har lätt för att prata med sin mamma om problem: 87 procent av flickorna och 91 procent av pojkarna i åldern 11−15 år uppgav detta. Andelen har varit stabil sedan studien startade i mitten av 1980-talet.

Andelen som uppger att de har lätt att prata med pappa är något lägre, särskilt bland 13- och 15-åriga flickor. I genomsnitt säger 72 procent av flickorna och 84 procent av pojkarna att de har lätt eller mycket lätt att prata med sin pappa. Det är en ökning sedan undersökningen 2009/10, och ökningen är lite större bland flickorna än bland pojkarna.

Andelen elever som uppger att de kan prata med sin pappa när de har problem är hög i Sverige jämfört med i många andra länder. Det visar uppgifter från Världshälsoorganisationen (WHO) som sammanställer resultaten från alla länder som deltar i studien Skolbarns hälsovanor.

År 2013/14, som är den senaste sammanställningen, hamnar Sverige på plats 4 av 37 bland 15-åriga flickor i Europa.

Flera studier visar att det finns ett samband mellan pappors uttag av föräldraledighet och deras delaktighet i sina barns uppväxt. Det kan i sin tur ligga bakom ökningen som syns i Sverige.

– Än är det en bit kvar innan papporna får samma förtroende som mammorna, men utvecklingen går åt rätt håll, säger Maria Corell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Resultat från Skolbarns hälsovanor 2017/18

WHO:s rapport Growing up unequal

Kategori: Nyhet