Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara.

Följande ämnen som idag är klassade som hälsofarliga varor föreslås omklassificeras som narkotika:

  • 3-klorometkatinon (3-CMC), 4-klorometkatinon (4-CMC) och bk-2C-B som tillhör gruppen katinoner.
  • ADB-FUBINACA, THJ-2201 och FUB-144 som tillhör gruppen cannabinoider.
  • Cyklopentylfentanyl och valerylfentanyl som tillhör gruppen opioider.

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar förslag till regeringen som fattar besluten om hur substanserna ska regleras.

Läs mer

Klassificering av missbrukssubstanser

Kategori: Nyhet