Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara.

Följande ämnen som idag är klassade som hälsofarliga varor föreslås klassificeras som narkotika:

  • 4-fluorobutyrfentanyl (4F-BF) och 4-metoxibutyrfentanyl (4-MeO-BF) som tillhör gruppen opioider.

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar förslag till regeringen som fattar besluten om hur substanserna ska regleras.

Läs mer om klassificering av missbrukssubstanser

Kategori: Nyhet