Samtliga övervakningssystem visar att influensan nådde sin topp under vecka 6, och att den här säsongen blev medelhög jämfört med de tre tidigare säsongerna. Förra året var influensafallen betydligt fler vid samma tidpunkt.

- Men säsongen är inte över än. Många fler väntas insjukna under de kommande veckorna även om spridningen avtar, säger utredaren Emma Byström.

Det som präglat säsongen har varit att antalet sjuka barn under 5 år har varit överrepresenterade bland insjuknade jämfört med tidigare år.
Även personer i åldersgruppen 65 år och äldre har insjuknat i högre grad än andra åldersgrupper. Samtidigt är det färre i denna åldersgrupp som har drabbats jämfört med de tidigare två säsongerna, när andra influensasorter dominerade.

- Säsongen har hittills dominerats av influensa A(H1N1)pdm09. Eftersom samma influensavirus cirkulerade säsongen 2015/2016 och viruset inte har förändrats mycket, så kan man anta att en del av befolkningen fortfarande har ett visst skydd, säger mikrobiologen Mia Brytting.

Influensaspridningen tog fart innan jul och nådde en första topp under vecka 52. Liksom tidigare säsonger stannade spridningen av under och efter jul- och nyårsledigheterna. I slutet av januari ökade spridningen åter i alla landsdelar, för att nå en topp nationellt under vecka 6.

Samtidigt har spridningen sett olika ut över landet. I Norrland nåddes toppen redan vecka 52, medan Svealand och Götaland hade högst antal fall under vecka 6.

- Att norra Sverige får en topp tidigare än södra är inte ovanligt, det hände exempelvis även under säsongen 2016-2017, säger Emma Byström.

Kategori: Nyhet