Folkhälsomyndighetens övervakning av respiratoriskt syncytial virus (RSV) visar att totalt 1 833 personer har diagnosticerats med RS-virus sedan vecka 40. Vid samma tidpunkt förra säsongen hade ungefär hälften så många fall rapporterats. Barn under ett år står för drygt en tredjedel av alla fallen.

På nationell nivå brukar RSV-säsongen präglas av ett vartannat år-mönster, med sen och låg aktivitet ena säsongen följt av tidig och hög aktivitet den följande säsongen (se figur). Årets säsong började något senare än vanligt för en hög säsong, men RSV-aktiviteten kommer förmodligen att fortsätta öka och nå sin kulmen i slutet på februari eller i början på mars.

För vuxna och äldre barn yttrar sig en infektion med RS-virus oftast som en vanlig förkylning. Barn under ett år kan däremot bli svårt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter. Även personer över 65 år och andra infektionskänsliga personer kan behöva sjukhusvård i samband med sjukdom.

Figur. Antal rapporterade fall av respiratory syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och säsongerna 2016-2017 och 2017-2018

Figur. Antal rapporterade fall av respiratory syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och säsongerna 2016-2017 och 2017-2018

Kort om RS-virus

  • RS-virus sprids genom direktkontakt, kontakt med smittade föremål och genom droppsmitta.
  • God handhygien förebygger smitta.

Mer information

Kategori: Nyhet