Nu finns möjlighet för ideella organisationer som arbetar med att stärka den psykiska hälsan eller förebygga psykisk ohälsa och suicid bland transpersoner och/eller personer med transerfarenhet att söka projektbidrag för år 2019.

Syftet med bidraget är att stärka rättigheter och möjligheter för transpersoner och/eller personer med transerfarenhet. Projektbidraget kan sökas av ideella organisationer som har särskild kunskap om hbtq- och transfrågor. Organisationen ska även ha erfarenhet av att arbeta med psykisk hälsa och suicid.

Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast 20 februari 2019.

Mer information om ansökan finns här. [Länk borttagen]

Läs mer

Folkhälsomyndighetens arbete inom psykisk hälsa och suicidprevention

Folkhälsomyndighetens arbete med sexualitet och reproduktiv hälsa

Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer – en rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige (länk borttagen 2020-05-29)

Kategori: Nyhet