Det är på regeringens uppdrag som Folkhälsomyndigheten fördelar medel till projekt inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Syftet är att öka användningen av effektiva metoder och arbetssätt inom det ANDT-förebyggande arbetet.

För 2019 kommer myndigheten att fördela projektbidrag till tre nya projekt och tolv redan pågående. De tre nya projekten får finansiering för ett så kallat förberedande projektår där de under 2019 får möjlighet att utveckla sin projektidé för att sedan ansöka för ett fullskaligt projekt. De nya projekten handlar om att:

  • utveckla och kvalitetssäkra ett föräldraskapsprogram till föräldrar vars ungdomar riskerar att hamna i "slutna" miljöer med droger och kriminalitet
  • utreda hur det långsiktigt går att bedriva ett förebyggande arbete mot narkotika bland besökare på livemusikevent
  • utforska om spel- och upplevelsebaserade metoder kan användas för att påverka attityder kring droger bland unga.

Tre av de redan pågående projekten skiljer sig lite från övriga beviljade projekt. Dels har de en tydlig gemensam inriktning: att förebygga ANDT-bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering hos unga vuxna i migration, och dels att de drivs i samarbete med en följeforskare. Arbetet pågår till och med 2019.

Läs mer

Lista över samtliga beviljade projekt 2019 (PDF, 122 kB)

Korta projektbeskrivningar för alla projekt 2019 [Länk borttagen 2022-06-02]

Fördelningen av medel 2019 och urvalsprocessen [Länk borttagen 2019-06-10]

Kategori: Nyhet