Folkhälsomyndigheten följer spridningen av influensa och kunde före jul konstatera att säsongen var igång. Viruset hade då påvisats i hela landet. En ökning väntas nu inom kort och troligen når influensan sin topp i februari.

- Eftersom det kan ta upp till två veckor innan vaccinet ger full effekt är det hög tid att vaccinera sig, säger epidemiolog AnnaSara Carnahan.

Det ökade intresset för influensavaccination bidrog till att flera landsting fick brist på vaccin i höstas. I slutet av november 2018 började man att prioritera att enbart vaccinera de som riskerade svår influensasjukdom.

Tillgången till vaccinationer varierar fortfarande i landet, liksom vilka prioriteringar som gäller. Flera landsting fick ett tillskott av vaccin i början av januari då ungefär 33 000 nya doser levererades till Sverige. Ytterligare cirka 15 000 doser förväntas under de närmaste veckorna.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som tillhör en riskgrupp vaccinerar sig mot influensa eftersom de har en ökad risk för allvarlig sjukdom. Det gäller bland andra gravida, personer som fyllt 65 år, de som har kronisk hjärtsjukdom eller kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår astma, samt personer med kronisk lever- eller njursvikt, diabetes eller kraftigt nedsatt immunförsvar. De som vårdar eller bor med någon med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas också vaccination.

Alla som vaccineras får ett visst skydd mot säsongsinfluensa. Skyddseffekten är inte 100 procent, men vaccinet lindrar sjukdomen hos dem som ändå blir sjuka och kan förhindra allvarlig sjukdom.

Kategori: Nyhet