Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn och marknadskontroll på nationell nivå inom områdena:

  • Alkohol
  • Tobak
  • Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
  • Hälsofarliga varor

Det ingår i myndighetens uppdrag från regeringen.

– Att samhället har en effektiv kontroll av att skyddslagstiftningarna på området efterlevs är en viktig förutsättning för att upprätthålla skyddet för folkhälsan, säger Cecilia Bylander, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Nu publicerar Folkhälsomyndigheten den årliga plan som beskriver myndighetens tillsyns- och marknadskontrollarbete under det kommande året gentemot de verksamheter som omfattas av bestämmelserna. Det rör sig främst om näringsidkare som tillverkar, säljer, inför eller importerar varor som omfattas av lagstiftningarna på området, men också offentlig verksamhet som till exempel myndigheter, universitet och kommuner.

Planen beskriver bland annat urval, val av metoder och arbetets omfattning.

Läs mer

Tillsyns- och marknadskontrollplan 2019 (länk borttagen 2022-02-18)

Kategori: Nyhet