Följande ämnen klassas som narkotika (SFS 2018:2057, Svensk författningssamling):

 • 25E-NBOH som tillhör gruppen fenetylaminer.
 • 25E-NBOMe som tillhör gruppen fenetylaminer.
 • 2C-H som tillhör gruppen fenetylaminer.
 • 2-metylamfetamin (2-MA) som tillhör gruppen fenetylaminer.
 • AMB-CHMINACA som tillhör gruppen cannabinoider.
 • CUMYL-PeGACLONE som tillhör gruppen cannabinoider.
 • EFLEA som tillhör gruppen fenetylaminer.
 • 6-APB som tillhör gruppen arylalkylaminer och tidigare var klassad som hälsofarlig vara.
 • alfa-PEP som tillhör gruppen katinoner och tidigare var klassad som hälsofarlig vara.
 • alfa-PHP som tillhör gruppen katinoner och tidigare var klassad som hälsofarlig vara.
 • MDPBP som tillhör gruppen katinoner och tidigare var klassad som hälsofarlig vara.

För att föra in eller ut de ovanstående ämnena ur landet krävs nu tillstånd från Läkemedelsverket. Även för tillverkning, handel eller innehav krävs tillstånd, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika.

Samtidigt klassas följande ämnen som hälsofarliga varor (SFS 2018:2058):

 • 1P-ETH-LAD som tillhör gruppen indolalkylaminer.
 • 2-metylacetylfentanyl som tillhör gruppen opioider.
 • 2-fluoroetamfetamin (2-FEA) som tillhör gruppen fenetylaminer.
 • 3-fluorometoxiacetylfentanyl som tillhör gruppen opioider.
 • 4-HO-MPT som tillhör gruppen tryptaminer.

Från och med den 18 januari 2019 krävs tillstånd för hantering av dessa ämnen. Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor).

Läs mer

Folkhälsomyndighetens arbete med klassificering av missbrukssubstanser

Kategori: Nyhet