Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara.

Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika:

  • 1P-LSD som tillhör gruppen övriga och idag är klassificerad som hälsofarlig vara.
  • 2-aminoindan som tillhör gruppen aminoindaner.
  • 4-metyl-alfa-PiHP och BMDP som tillhör gruppen katinoner. BMDP har även sålts under namnet MDPT.

Följande ämnen föreslås klassificeras som hälsofarlig vara:

  • 2F-viminol som tillhör gruppen opioider.
  • 1B-LSD och 4´-fluoro-4-metylaminorex som tillhör gruppen övriga.
  • N-butylhexedron som tillhör gruppen katinoner. Har även sålts under namnet NDH.

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar besluten om hur substanserna ska regleras.

Läs mer

Klassificering av missbrukssubstanser

Kategori: Nyhet