• Insatser krävs om målet att sluta hälsoklyftorna ska nås

    Publicerat | Pressmeddelande

    De påverkbara skillnaderna i hälsa ska vara borta inom en generation, är det övergripande målet för Sveriges folkhälsopolitik. Om det målet ska nås krävs insatser – för utvecklingen nu går i flera avseenden…