Enligt Folkhälsomyndighetens beslut ska också bolagen i fråga, JTI Sweden och JTI International, på egen bekostnad dra in klickcigaretterna, cigaretter som smaksätts med mentol genom en kapsel i filtret, från marknaden senast 30 dagar efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

Syftet med lagstiftningen är att skydda folkhälsan och att skydda ungdomar och unga vuxna från att börja röka. Rökning är mycket skadligt för hälsan, nikotinet i tobak är starkt beroendeframkallande.

– Det olagliga ligger i att cigaretten är smaksatt, det döljer tobakssmaken och ska göra den mer välsmakande. Vi vet att sådana produkter kan verka lockande för yngre som kanske inte skulle röka annars, säger Ellen Jones, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har ansvar för tillsyn över tillverkare och importörer av tobak i Sverige och är den myndighet som meddelar föreskrifter på området, på uppdrag av regeringen. Enligt tobakslagen, som grundar sig i EU:s tobaksproduktdirektiv, får smaksatt tobak inte förekomma på marknaden. Inte heller filter, papper eller kapslar får smaksättas, enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (8§ HSLF-FS 2016:42). Därför inledde myndigheten ett tillsynsärende i samband med att JTI trots förbudet återlanserade klickcigaretter i Sverige våren 2018.

Eftersom JTI inte frivilligt har slutat att sälja produkten under tillsynsprocessens gång har nu Folkhälsomyndigheten fattat beslut med föreläggande om att produkten ska dras tillbaka, förenat med löpande vite på fem miljoner kronor.

– Det betyder att vite kan dömas ut för varje gång som förbudet överträds, det vill säga för varje gång som klickcigaretter tillhandahålls konsumenter, säger Ellen Jones.

Tobaksproduktdirektivet har en övergångsbestämmelse för cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak, som mentol. Den gäller fram till 20 maj 2020 – från detta datum är alla smaksatta tobaksprodukter otillåtna i hela EU. Flera länder har gjort samma tolkning som Sverige och inte låtit exempelvis klickcigaretter omfattas av undantaget i övergångsbestämmelsen. Ytterst är det domstol som avgör.

– Nu kommer vi utöka vår tillsyn av smaksatta cigaretter och agera om vi hittar ytterligare olagliga cigaretter på den svenska marknaden, säger Ellen Jones.

Kategori: Nyhet