Syftet med konferensen, vars huvudtema på engelska heter Health and wellbeing – heading for the future, är att skapa dialog och lärande kopplade till tre underliggande teman:

  • Bestämningsfaktorer för hälsa och välbefinnande inkluderande sociala, miljömässiga och kommersiella bestämningsfaktorer. Det handlar även om arbetet kring social hållbarhet och de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.
  • Folkhälsopolicy inkluderar hälsa och välbefinnande i alla politikområden. Det är angeläget att lära från erfarenheter inom folkhälsoområdet och förstå det nära sambandet mellan policy och praktik. Det inkluderar bland annat hälsofrämjande och förebyggande arbete på lokal nivå.
  • Folkhälsodata fokuserar på vad som fungerar och varför när det gäller användning av kunskaper, mät- och bevakningsmetoder inom fältet.

Konferensens arrangörer tar tacksamt emot abstracts från yrkesverksamma inom alla de nordiska länderna senast den 15 december.

De nordiska folkhälsokonferenserna återkommer vart tredje år och har sedan starten 1987 varit ett samarbete mellan nordiska länderna med fokus på att lära om det nordiska folkhälsoarbetet, som har ett högt anseende internationellt. Senast Sverige stod som värdland var 2008 då konferensen genomfördes i Östersund.

Konferensen riktar sig främst till praktiker, beslutsfattare, administratörer, politiker och företrädare för ideella organisationer inom folkhälsoområdet. Andra målgrupper för konferensen är forskare och forskningsinstitut, branschorganisationer och privata aktörer med intresse för folkhälsa.

Arbetet med att planera och genomföra konferensen leds av Hälsodirektoratet i Island i samarbete med Sundhetsstyrelsen i Danmark, Folkhälsomyndigheten i Sverige, Helsedirektoratet i Norge, Institutet för hälsa och välfärd samt Folkhälsan i Finland.

Läs mer

Abstracts

Nordiska folkhälsokonferensen på Island 2020 (Länk till anmälan öppnas i december 2019)

Mer information från Folkhälsomyndigheten om konferensen [Länk borttagen 1 juli 2020]

Kategori: Nyhet