• Folkhälsomyndigheten upphäver sina allmänna råd om radon

    Publicerat

    Ny lagstiftning på strålskyddsområdet; strålskyddslagen (2018:396) och strålskyddsförordningen (2018:506) ligger bakom att Folkhälsomyndighetens ansvar för tillsynsvägledning enligt miljöbalken när det…