• Världspoliodagen 2019: Vägen mot en poliofri värld år 2023

    Publicerat

    WHO:s globala arbete med att utrota polio är inne i sin slutfas. Nu väntas ytterligare en variant av poliovirus förklaras som utrotad. För att nå målet om en poliofri värld år 2023 krävs tillgång till…

  • Trolig källa till utbrott av salmonella funnen

    Publicerat

    Under augusti till september har ett 70-tal personer i 11 olika län insjuknat i mag-tarmbesvär orsakade av salmonella. En utredning visar att småtomater är den troliga källan till utbrottet. Tomaterna…