Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara.

Ett ämne som i dag är klassat som hälsofarlig vara föreslås omklassificeras som narkotika:

  • alfa-POP som tillhör gruppen katinoner.

Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika:

  • 5-IAI och N-metyl-2AI som tillhör gruppen aminoindaner.
  • MDMB-CHMINACA som tillhör gruppen cannabinoider.
  • Dimetokain som tillhör gruppen övriga.

Följande ämnen föreslås klassificeras som hälsofarlig vara:

  • 5F-AKB57 som tillhör gruppen cannabinoider.
  • MDPEP, 3F-alfa-PiHP, alfa-PNP och eutylon som tillhör gruppen katinoner.
  • 4-AcO-MPT och 4-PrO-DMT som tillhör gruppen tryptaminer.
  • Nitrakain som tillhör gruppen övriga.

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar besluten om hur substanserna ska regleras.

Läs mer

Mer om klassificering av missbrukssubstanser

Kategori: Nyhet