För att kunna följa svenskarnas rörelsemönster i samband med coronapandemin ska Folkhälsomyndigheten hämta in anonymiserad och aggregerad data från Telias mobiltelefonnät för svenska kunder.

Avsikten är att använda informationen för att studera hur rörelser i befolkningen kopplar till spridningen av covid-19 i Sverige. Uppgifterna kan också användas som underlag för beslut om eventuella åtgärder, och för att utvärdera effekten av redan vidtagna åtgärder, som rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika onödiga resor.

Informationen kommer Folkhälsomyndigheten till del via en anpassning av en kommersiell tjänst som redan erbjuds av Telia.

Kategori: Nyhet