Erbjudande om deltagande skickas ut under denna vecka.

En likadan nationell undersökning pågår för närvarande, resultat från den väntas vara klara nästa vecka. Det är samma deltagare i den pågående undersökningen som tillfrågas om deltagande även i den kommande.

Deltagarna får ta prov på sig själva från näsa och svalg, dessutom lämna saliv. Analysen av proverna visar om det finns en pågående infektion, men inte om personen har haft covid-19 tidigare.

För genomförandet av studien har Folkhälsomyndigheten beviljats stöd från Försvarsmakten som hjälper till med bland annat transporter och logistik kring provtagningsverksamheten.

Det går inte att anmäla sig till undersökningen. Deltagarna rekryteras slumpvis från en panel. Resultaten väntas vara klara i början av juni.

Kategori: Nyhet