Både kunskap och metodik är under snabb utveckling när det gäller dessa så kallade serologiska tester. Testerna kan påvisa antikroppar i blodet som visar att immunförsvaret känner igen covid-19-viruset.

Målet är att Sverige ska ha en nationellt säkrad och robust tillgång till antikroppstester av hög kvalitet. Flera av landets sjukhus har redan analysmöjligheter på plats, och kapaciteten byggs ut i snabb takt. Det ligger ett stort ansvar på aktörerna att bland annat säkerställa att testerna uppfyller de legala krav som finns inom det medicintekniska regelverket.

Testerna gör det möjligt att påvisa infektion hos patienter även sent i förloppet. De gör det också möjligt att påvisa genomgången infektion hos personalgrupper inom sjukvård och omsorg, liksom inom övrig samhällsviktig verksamhet och andra relevanta delar av samhället.

– Det är mycket viktigt att de som utför tester och analyser gör det på ett patient- och kvalitetssäkrat sätt och har en tydlig kommunikation vad det gäller testets prestanda och innebörden av testresultatet, säger Karin Tegmark Wisell, överläkare och avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Serologiska undersökningar i befolkningen ger en möjlighet att bygga upp viktig kunskap om hur pandemin utvecklas regionalt, nationellt och i olika åldersgrupper i befolkningen. Undersökningarna ökar också kunskapsläget kring hur länge antikropparna ger immunitet – någonting som inte är känt i dag.

– Det är sannolikt att genomgången infektion ger ett visst skydd mot att bli sjuk igen, men hur fullständigt och långvarigt det skyddet är vet vi inte än, säger Karin Tegmark Wisell.

Sedan tidigare innehåller strategin mål för utökad kapacitet för analyser av pågående infektion med covid-19. Totalt har nästan 119 200 individers prover analyserats sedan diagnostiken sattes upp i Sverige.

Läs mer

Nationell strategi för diagnostik av covid-19 (länk borttagen 2022-03-31)

Kategori: Nyhet