Folkhälsomyndigheten föreslår också att deltagarna ska sitta med en meters avstånd mellan sig.

På grund av att viruset som orsakar sjukdomen covid-19 främst sprids i luften av droppar när en sjuk person hostar eller nyser har deltagargränsen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar sedan i mars i år varit 50 personer.

Den begränsningen är en långtgående inskränkning av den grundlagsreglerade mötes- och demonstrationsfriheten, men har krävts för att minska spridningen av covid-19 i samhället. Folksamlingar utgör en känd riskmiljö för smittspridning.

Regeringen har föreslagit ändringar i det tillfälliga förbudet för sammankomster och tillställningar med sittande publik på förbokade platser. Folkhälsomyndigheten tillstyrker i huvudsak regeringens förslag, men föreslår i sitt remissyttrande att gränsen i ordningslagen anges till 500 personer. En ytterligare höjning kan bli aktuell senare om det epidemiologiska läget tillåter.

Folkhälsomyndigheten anser också att det bör övervägas att ändra i förordningen så att den inte enbart omfattar deltagare, utan alla personer som närvarar vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens remissyttrande över promemorian ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Kategori: Nyhet