Därmed återstår spridning av vilt poliovirus bara i två av världens länder, Afghanistan och Pakistan, där vaccinationskampanjerna har svårt att nå ut.

Polio är en virussjukdom och de allra flesta får en mild eller helt symptomfri infektion. Mindre än en procent av infekterade drabbas av så kallad poliomyelit med förlamning, ofta av ett ben, men om andningsmuskulaturen drabbas är tillståndet livshotande.

I Sverige förekom polioepidemier med hundratals, ibland tusentals fall, fram till år 1957 då massvaccination mot polio inleddes. Vaccin mot polio ingår i barnvaccinationsprogrammet och det senaste inhemska fallet inträffade 1977.

På liknande sätt lyckades många västländer eliminera sjukdomen, men den ledde fortfarande på 1980-talet till att mer än 1000 barn i världen dagligen drabbades av förlamning. Initiativet ”the Global Polio Eradication Initiative” startade år 1988, och hade som mål att helt utrota sjukdomen med hjälp av vaccination, liksom man tidigare bara gjort med smittkoppor. Åtta år senare startade Nelson Mandela kampanjen ”Kick Polio out of Africa” då kontinenten fortsatt var svårt drabbad av sjukdomen.

Kampanjerna har varit mycket framgångsrika och sedan 1988 har det globala antalet fall minskat med 99,9 procent. Av de tidigare tre stammarna av vilt poliovirus finns numera bara en kvar, WPV1.

Det förekommer fortfarande ett fåtal fall av vaccinderiverat poliovirus i länder med låg vaccinationstäckning.

Läs mer

Sjukdomsinformation om polio

The Global Polio Eradication Initiative

Utrotningen av vilt poliovirus i Afrika (Timeline: Polio Eradication in the African Region)

Kategori: Nyhet