Folkhälsomyndigheten genomför nu en fjärde nationell undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige. Den första nationella undersökningen genomfördes i slutet av april 2020, den andra i slutet av maj och den tredje i slutet av augusti. Undersökningen görs bland cirka 4 000 personer som är slumpvis utvalda från en deltagarpanel.

Erbjudande om deltagande skickas ut idag.

Det är samma deltagare från de tidigare nationella undersökningarna som tillfrågas om deltagande även i den kommande.

Deltagarna får ta prov på sig själva från näsa, svalg samt saliv. Analysen av proverna visar om det finns en pågående infektion, men inte om personen har haft covid-19 tidigare.

För genomförandet av studien har Folkhälsomyndigheten beviljats stöd från Försvarsmakten som hjälper till med bland annat transporter och logistik kring provtagningsverksamheten.

Det går inte att anmäla sig till undersökningen. Deltagarna rekryteras slumpvis från en panel. Resultaten väntas vara klara i början av oktober.

Kategori: Nyhet