Med anledning av rapporterna från Storbritannien har analyserna i Sverige utökats och intensifierats. Arbetet har skett i nära samarbete med regionernas kliniska mikrobiologiska laboratorier. Analyserna har särskilt riktats mot prover från personer som testats positivt efter att ha vistats i Storbritannien, både nyligen och bakåt i tiden.

– Att vi skulle hitta fler fall av den nya virusvarianten var väntat. Det visar att vi har fått genomslag för det utökade analysarbetet och hantering av fallen, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Den nya varianten av covid-19-viruset, kallad VOC202012/01, har funnits i Storbritannien sedan i september. Varianten tros ha en ökad spridningsförmåga jämfört med andra varianter, men analyser av dess egenskaper pågår fortfarande.

De nya fallen i Sverige har upptäckts i flera olika regioner. För att fånga upp fler eventuella fall kommer Folkhälsomyndigheten att fortsätta och intensifiera arbetet med de utökade provanalyserna.

– I dagsläget påverkar inte de nya fallen Folkhälsomyndighetens riskbedömning av situationen. Men fynden påminner om vikten av att alla i samhället följer gällande råd och rekommendationer för att minska smittspridningen, säger Anders Tegnell.

Sedan tidigare uppmanar Folkhälsomyndigheten alla inresande som har vistats i Storbritannien från den 12 december att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra så långt det går samt att testa sig snarast efter ankomst med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar.

Läs mer

Den brittiska virusvarianten påvisad i Sverige

Kategori: Nyhet