Olika varianter av SARS-CoV-2 uppstår hela tiden. I Sverige kontrolleras virusprover därför löpande, via stickprov från regionernas provtagning.

Den variant som nu uppmärksammas i Storbritannien, kallad VUI202012/01, har rapporterats i form av enstaka fall även från Danmark, Nederländerna och Belgien, enligt det europeiska smittskyddscentrumet ECDC. Den har hittills inte setts i Sverige. Här dominerar sedan ett par månader virusvarianten B.1.177, som har varit vanligast i Europa från augusti och framåt.

Folkhälsomyndigheten anser att ett stopp för inresande från Storbritannien är en rimlig försiktighetsåtgärd i det läge som uppkommit. Myndigheten kommer under måndagen den 21 december att komplettera regeringens beslut med de regler som kommer att gälla för de som trots allt anländer från Storbritannien den närmaste tiden (det vill säga svenska medborgare som inte kan nekas inresa), och för de som redan anlänt till Sverige under den senaste tiden.

Uppgifterna om den ökade smittsamheten hos den nu identifierade virusvarianten (VUI202012/01), är fortfarande preliminära och ytterligare analyser pågår i Storbritannien för att bekräfta resultaten. Det är därför för tidigt att säkert säga om den nu identifierade virusvarianten är mer smittsam, och i sådana fall hur mycket, men inget tyder på att den skulle ge en allvarligare sjukdom hos de som drabbas.

Den nya varianten finns redan i ett antal EU-länder och det är inte alls uteslutet att den redan finns i Sverige men vi har ännu inte kunnat bekräfta det. De kontrollåtgärder som nu sätts in syftar till att identifiera den muterade covid-varianten hos personer som anländer från Storbritannien och därmed ge ett bättre underlag för att bedöma riskerna med den nya varianter samt hur länge de nya restriktionerna bör gälla.

Folkhälsomyndigheten bevakar nu särskilt förekomsten av VUI202012/01.

Storbritannien har helt nyligen informerat övriga länder om den nya varianten, som har funnits i landet sedan i september. Under de senaste veckorna har den ökat i förekomst, och verkar finnas i områden med ökad smittspridning. Brittiska myndigheter utreder därför om det finns ett samband mellan virusets egenskaper och smittspridningen.

Vad man vet i nuläget är inte sjukdomen covid-19 annorlunda om man smittas av VUI202012/01 än om man smittas av andra varianter av SARS-CoV-2.

Folkhälsomyndigheten följer och analyserar läget i samråd med övriga EU-länders myndigheter.

Kategori: Nyhet