Folkhälsomyndigheten genomför undersökningar för att uppskatta förekomsten av covid-19 i Sverige vid olika tillfällen under pandemin. Under första veckan i december genomfördes den femte undersökningen på nationell nivå. Prov från 2 983 slumpvis utvalda deltagare visar att uppskattningsvis 0,7 procent av befolkningen hade eller har nyligen haft en infektion med covid-19. Av dessa var 790 av deltagarna hemmahörande i Stockholm och av dessa var 1,0 procent positiva för SARS-CoV-2. För övriga regioner var deltagarantalet för litet för att beräkna den regionala förekomsten.

Nästan lika höga nivåer som i april

Tidigare genomförda undersökningarna visade att 0,9 procent och 0,3 procent av deltagarna på nationell nivå bar på virus i april respektive maj. I motsvarande stickprov från augusti och september var ingen av deltagarna i undersökningen positiva för SARS-CoV-2. Tidigare resultat från Region Stockholm visar att 2,5, 2,3 och 0,7 procent av stockholmarna var positiva för viruset i mars, april respektive maj.

Undersökningen visar att SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19, i början av december förekom i ett stickprov i befolkningen på nationell nivå, på nästan lika höga nivåer som i april. Vid undersökningen nu i december är förekomsten av virus hos deltagare från region Stockholm jämförbara med landet i stort vilket inte var fallet under våren.

Resultaten ligger till grund för myndighetens arbete med att följa sjukdomens spridning i samhället samt i modeller för prediktioner av smittspridning. Analys pågår och mer detaljerade resultat kommer att presenteras i rapportform.

Folkhälsomyndigheten genomför undersökningarna om förekomst av covid-19-infektion med stöd från Försvarsmakten.

Läs mer

Förekomsten av covid-19 i region Stockholm, 26 mars-3 april 2020

Förekomsten av covid-19 i Sverige 21-24 april och 25-28 maj 2020

Förekomsten av covid-19 i Sverige 24-28 augusti och 21-25 september 2020

Förekomsten av covid-19 i Sverige 30 november–4 december 2020

Kategori: Nyhet