I dag, lördag, kom de första doserna vaccin till Sverige. Transporterna har gått enligt plan. Doserna packas om för vidare leverans till landets regioner som inleder vaccinationerna från söndag. Ampullernas hållbarhet är begränsad till fem dygn i kyl från det att fryskedjan bryts på lördagen.

Vaccination mot covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka.

– Det känns bra att vi nu är framme vid det här steget, och att vi i Sverige inom bara några timmar kan börja erbjuda skydd mot covid-19. I ett första skede vaccineras nu de som har det allra största behovet, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Totalt levereras under helgen doser som räcker till cirka 4 900 personer. Vaccinet ges i två doser per person. Regionerna väntas få påfyllning efter årsskiftet.
Folkhälsomyndigheten arbetar intensivt med att förbereda inför den kommande större vaccinationsinsatsen, tillsammans med övriga berörda myndigheter, regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Eftersom det är få doser som kommer inledningsvis är det viktigt att de erbjuds till några av dem som har störst behov av skydd mot covid-19, exempelvis personer som bor på särskilda boenden för äldre.

Till bilder för nedladdning. (länk borttagen 2021-08-31)

Kategori: Nyhet