Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i Sverige, liksom i världen i stort. Läget inom sjukvården är ansträngt. Därför vidtas nu ytterligare åtgärder för att Sverige snabbare ska komma ur det allvarliga läget.

För att minska trängseln i handeln uppmanar Folkhälsomyndigheten alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean i år. De handlare som trots rådande pandemi planerar att genomföra mellandagsrea måste säkerställa att det sker utan trängsel. Handlare och fastighetsägare behöver också identifiera ett maxantal som kan vistas i lokalerna och vidta åtgärder för att undvika trängsel.

– Vi konstaterar att det fortfarande är påfallande många människor som vistas på större handelsplatser trots starka rekommendationer av avstå ifrån detta, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Ytterligare åtgärder

- Uppmaning även till bland annat gym om att kraftigt begränsa antalet besökare genom att bestämma ett maxantal besökare.

- Folkhälsomyndigheten förlänger rekommendationen till gymnasieskolorna att bedriva distansundervisning fram till den 24 januari.

- Reglerna för restauranger om hur många gäster som får sitta vid samma bord skärps till max 4 personer från och med julafton.

Alla som kan arbeta hemifrån behöver också göra det även fortsättningsvis.

Munskydd i vissa situationer

När det gäller munskydd så kan de, enligt Folkhälsomyndighetens och WHO:s uppfattning, komma ifråga i miljöer där trängsel inte kan undvikas.

– Det allra viktigaste och mest effektiva sättet att förhindra smittspridning är att hålla avstånd. Men i situationer där detta inte är möjligt kan munskydd spela en roll, säger Johan Carlson.

Trots att stora förbättringar ägt rum kvarstår det fortfarande problem vid arbetspendling. Inför att många återgår till arbete och skola den 7 januari kommer Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell riktlinje om användning av munskydd i kollektivtrafiken på vardagar, liksom en vägledning för användning av munskydd utanför vård och omsorg.

De företag som driver kollektivtrafik kommer att behöva informera resenärer om rekommendationen om munskydd, och också kunna tillhandahålla munskydd kostnadsfritt till de resenärer som inte har med sig eget. Rekommendationerna kommer att gälla lika över hela landet även om behovet är störst i storstadsområdena.

Förtydligande kring bibliotek:

I en tidigare version av den här texten rekommenderades kommuner och regioner att även bibliotek skulle stänga. Bibliotek som omfattas av bibliotekslagen är en samhällsservice som enligt lag ska finnas tillgänglig för alla. Texten har därför justerats.

Kategori: Nyhet