Folkhälsomyndigheten har utfört ett 20-tal analyser av prover från personer som fått luftvägssymtom efter att ha vistats i det drabbade området i Kina. Ett positivt fall har nu påvisats i Region Jönköpings län.

– Det är inte oväntat med ett eller enstaka fall med tanke på att vi reser mycket och det ingick i våra bedömningar att det skulle kunna hända. Liknande fall har också identifierats i ett flertal andra länder, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Det gäller en kvinna som besökt Wuhanområdet i Kina, och som fått symtom i form av hosta, efter att hon anlänt till Sverige. Hon landade i Sverige den 24 januari och var då symtomfri. Kvinnan kontaktade själv vården. Region Jönköpings län har följt de riktlinjer som finns när det gäller misstänkt smitta och kvinnan är för närvarande isolerad på infektionskliniken. Kvinnan fick symtom i form av hosta och hon är inte allvarligt sjuk.

– Det är viktigt att komma ihåg att enstaka fall inte är samma sak som att vi har en smittspridning i Sverige. Den risken bedömer vi för närvarande som mycket låg utifrån erfarenheter från andra länder. Hälso- och sjukvården har rutiner för att ta hand om fall som detta på ett bra och säkert sätt, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Pressträff i Jönköping

Region Jönköpings län har en pressträff klockan 17.00 på fredagen där även Folkhälsomyndigheten kommer att delta via länk.

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Hermansvägen 5, Jönköping. På plats för att svara på frågor finns smittskyddsläkare Malin Bengnér. Karin Tegmark Wisell, avdelningschef, avdelningen för mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten, finns med på länk. På plats finns även hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig.

Du kan följa presskonferensen via denna länk

Kontakt

Presstjänsten Region Jönköpings län
010-242 40 30
press@rjl.se

Vid önskemål om individuella intervjuer med Folkhälsomyndighetens experter kontakta Folkhälsomyndighetens presstjänst:

010-205 21 00
media@folkhalsomyndigheten.se

Läs mer

Frågor och svar om coronavirus

Kategori: Nyhet